Covid

Chcemy Cię zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić wszystkich i utrzymać sytuację w ruchu w nadchodzących tygodniach. Pierwsza blokada była dla nas niezwykle trudna do pokonania, ale jestem bardzo dumny z tego, co udało się osiągnąć zespołowi tutaj. Wiosną nauczyliśmy się wielu rzeczy i to doświadczenie pomoże utrzymać płynność działania tak, jak to tylko możliwe.

We want to reassure you that we are doing everything we can to protect everyone and to keep things moving in the coming weeks. The first lockdown was incredibly challenging for us to manage, but I am so proud of what the team here were able to achieve. We learned a lot of lessons in the Spring and this experience will help keep things running as smoothly as possible.

Wszystko to wydarzyło się w przypadku każdego, kto może, bezpiecznie pracować w domu, oraz dla tych, którzy nie mogą, zrobiliśmy wiele, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo naszych witryn.

All of this has happened with everyone who can, safely working from home, and for those who can’t, we have done a huge amount to make sure that our sites are as safe as possible.

Nasze zespoły pracują niestrudzenie iz wielką kreatywnością i ambicją, aby wykonać swoją pracę. Jestem niesamowicie dumny ze wszystkich w Tylko Zdrowe Produkty, niezależnie od tego, czy są na pierwszej linii pakowania i dostarczają do Ciebie, pracują za kulisami, czy też wprowadzają najlepsze praktyki, procesy i kontrole, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo w pracy, wszyscy wykonują fantastyczną robotę!

Our teams continue to work tirelessly and with great creativity and ambition to get the job done. I am incredibly proud of everyone here at Tylko Zdrowe Produkty, whether they’re on the front line packing and delivering to you, working behind the scenes or putting in place the best working practices, processes and controls to keep us all safe at work, they are all doing a fantastic job!

Dziękujemy za całe wsparcie w tym okresie, naprawdę to doceniamy.

Thank you for all your support through this period, we really do appreciate it.

Kamil, współzałożyciel Tylko Zdrowe Produkty

Kamil, Co-Founder of Tylko Zdrowe Produkty

Bezkontaktowe płatności i porady | Contact-less Payment & Tips

Płać z góry ulubioną metodą płatności bezprzewodowej (PayU, Blik, Visa Card, Mastercard, Apple Pay) i unikaj fizycznej interakcji z naszym kierowcą.

Pay in advance with your favourite wireless payment method (PayU, Blik, Visa Card, Mastercard, Apple Pay) and avoid physical interaction with our driver.

Czekamy na wskazówki dla naszych kierowców. Jeśli chcesz dać naszemu kierowcy napiwek, zrób to cyfrowo na etapie płatności zamówienia.

We welcome tips for our drivers. If you wish to tip our driver, please do so digitally during the payment step of the order.

Własna flota i sprzęt ochrony osobistej | Own fleet & Personal Protective Equipment

Przeszliśmy z zewnętrznych firm kurierskich na naszych własnych kierowców, aby mieć bardziej bezpośrednią kontrolę nad sposobem dostarczania naszych produktów. Nasi kierowcy są zobowiązani do noszenia masek i rękawiczek oraz do stosowania środków dezynfekujących do rąk między zamówieniami, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.

We switched from external courier companies to our own drivers to have more direct control over how our products are delivered. Our drivers are required to wear masks & gloves, and to use hand sanitizers between orders to minimize any spreading of the virus.

Jeśli chcesz złożyć skargę, natychmiast skontaktuj się z nami, korzystając z funkcji czatu w prawym dolnym rogu tej strony.

If you should have a complaint, please contact us immediately using the chat function in the bottom right corner of this page.

No-contact delivery

Mamy regularne spotkania informacyjne z naszymi kierowcami i nadal przestrzegamy najsurowszych wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak regularne mycie rąk i noszenie środka dezynfekującego do rąk w celu odkażenia rąk między dostawami.

We have regular briefings with our drivers and continue to uphold the strictest health and safety guidelines, such as regular hand washing and carrying hand sanitiser to sanitise hands between deliveries.

Każdy kierowca ma sprawdzaną temperaturę każdego ranka po przybyciu do zajezdni. Oprócz tego wszyscy nasi kierowcy będą nosić maski na twarz podczas wchodzenia do przestrzeni wspólnych wewnątrz budynków, takich jak biura czy bloki.

Each driver has their temperature checked when they arrive at the depot every morning. In addition to this, all our drivers will wear a face mask when entering communal spaces inside buildings such as offices or blocks of flats.

Wszystkim naszym kierowcom mówi się, aby pukali do drzwi, aby powiadomić Cię, że byli, ale nie będą przebywać na czacie, aby wszyscy byli co najmniej 2 m od siebie.

All our drivers are told to knock on the door, to let you know that they have been, but they will not be staying to chat to ensure everyone stays at least 2m away from each other.